«Інформатика» - підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
 
«Інформатика»
 
підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
 
 
Текстовий процесор (8 год.)
 
  1. Первинний інструктаж з охорони праці. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа. Настроювання середовища користувача текстового процесора. 
  
  2. Створення нумерованих і маркованих списків.  
  
  3. Таблиці в текстових документах.  
  
  4. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей.  
  
  5. Практична робота. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.  
  
  6. Використання стилів у текстових документах. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Використання стилів у документах. 
  
  7. Засоби автоматизації процесу створення та опрацювання документів.  
  
  8. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Використання шаблонів і засобів автоматизації для створення та опрацювання документів.  
  
Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.)
 
  9. Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету. 
  
  10. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. "Робота з навчальними програмними засобами з профільного предмету".  
  
Навчання в Інтернеті (1 год.)
 
  11. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання. 
  
Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)
 
  12. Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов. 
  
Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
Створення й показ слайдових презентацій (6 год.)
 
  13. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. 
  
  14. Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентації. 
  
  15. Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Розробка слайдової презентації. 
  
  16. Урок узагальнення та повторення вивченого матеріалу. 
  
  17. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Використання гіперпосилань та кнопок дій. 
  
  18. Анімаційні ефекти зміни слайдів. Налаштування демонстрації презентації. 
  
  19. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Анімація в слайдових презентаціях. 
  
Опрацювання мультимедійних даних (3 год.)
 
  20. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. 
  
  21. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. 
  
  22. Створення та редагування відеофільмів. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів. Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Створення відеокліпу. 
  
Комп’ютерні публікації (3 год.)
 
  23. Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій. 
  
  24. Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. 
  
  25. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Створення інформаційного бюлетеня та буклету. 
  
Служби Інтернету (7 год.)
Електронна пошта (4 год.)
 
  26. Принципи функціонування електронної пошти. Структура та властивості електронного листа. Етикет електронного листування. Правила безпеки під час користування електронною поштою. 
  
  27. Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Електронне листування через веб-інтерфейс. 
  
  28. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. 
  
  29. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Електронне листування з використанням поштового клієнта. 
  
Інтерактивне спілкування (3 год.)
 
  30. Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм. Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відео повідомлень. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Обмін миттєвими повідомленнями. 
  
  31. Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях. 
  
  32. Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Спілкування на форумах та в чатах. 
  
  • Проверка ТИЦ