«Інформатика» - підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Візуалізація рядів даних.
 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 10(11) класу БАЗОВИЙ МОДУЛЬ (рівень стандарту)
Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;
- листа МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".
  
Інформаційні технології в суспільстві
 
  1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. 

 
  2. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення. 
  
  3. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій в роботі сучасного працівника.


  4. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності.


  5. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування.


  6. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.
  
Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
 
  7. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.


  8. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.


  9. Візуалізація рядів даних.


  10. Візуалізація трендів даних.


  11. Інфографіка.


  12. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.


  13. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. 


  14. Розв’язування оптимізаційних задач.


  15. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь. 


  16. Розв'язання задач з різних предметних галузей.


Системи керування базами даних
 
  17. Поняття бази даних.


  18. Поняття систем керування базами даних, їх призначення.


  19. Реляційні бази даних, їхні об’єкти.


  20. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.


  21. Створення таблиць. 


  22. Введення і редагування даних різних типів.


  23. Впорядкування, пошук і фільтрування даних.


  24. Запити на вибірку даних.


Мультимедійні та гіпертекстові документи
 
  25. Технології опрацювання мультимедійних даних. Роль електронних медійних засобів в житті людини.


  26. Поняття про мову розмічання гіпертекстового документа.


  27. Системи керування вмістом для веб-ресурсів.


  28. Створення та адміністрування сайту.


  29. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці.


  30. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів.


  31. Виконання колективного навчального проекту.


  32. Виконання колективного навчального проекту.


  33. Виконання колективного навчального проекту.


  34. Захист колективного навчального проекту.


  35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.Календарне планування 
"Інформатика 10 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 35 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)