«Інформатика» - підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
 
«Інформатика»
 
підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів
рівень стандарт 
 
 
Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (5 год.)
Поняття моделі. Моделювання
 
  1. Поняття моделі. Моделювання як метод дослідження об’єктів. Типи моделей. Побудова інформаційної моделі. 
  
Алгоритми. Властивості алгоритму. Форми подання алгоритму (3 год.)
 
  2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. 
  
  3. Базові структури алгоритмів: слідування, прозгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами. 
  
  4. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Побудова інформаційної моделі. 
  
Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера
 
  5. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми. 
  
Системи опрацювання табличних даних (11 год.)
Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)
 
  6. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Огляд інтерфейсу та запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Навігація аркушем і книгою, виділення елементів книги й аркушу. 
  
  7. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. 
  
  8. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. 
  
  9. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання. 
  
  10. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Використання формул в електронних таблицях. 
  
Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)
 
  11. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота. Побудова діаграм. 
  
  12. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних табличного процесора. 
  
  13. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора. 
  
  14. Сортування та фільтрація даних у таблицях. Умовне форматування даних. Проміжні підсумки та зведені таблиці. 
  
  15. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Сортування та фільтрація даних. 
  
  16. Урок узагальнення та повторення вивченого матеріалу. 
  
Бази даних. Системи керування базами даних (9 год.)
 
  17. Поняття про бази даних. Поняття сутності, модель "сутність-зв’язок".
 
  
  18. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних.  
  
  19. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних.  
  
  20. Система управління базами даних Base. 
  
  21. Відображення моделі "сутність-зв’язок" на базу даних. Робота з таблицями бази даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Робота з обєктами бази даних у середовищі СУБД. 
  
  22. Форми. Створення, редагуавання та форматування форм. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Створення бази даних у середовищі СУБД, створення форм і введення даних. 
  
  23. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних. 
  
  24. Запити. Створення запитів в Base. 
  
  25. Звіти. Створення звітів в Base. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Створення запитів і звітів з використанням Майстра та в режимі Конструктора. 
  
Інформаційні технології персональної та колективної комунікації (8 год.)
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.)
 
  26. Структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. 
  
  27. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну. 
  
  28. Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Автоматизоване створення веб-сайту. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Автоматизоване створення веб-сайту. 
  
  29. Огляд технологій веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі-технології. Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Створення й ведення власного блогу. 
  
Інтегроване використання засобів опрацювання
електронних документів (2 год.)
 
  30. Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів. 
  
  31. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах. 
  
Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.)
 
  32. Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами. 
  
  33. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота. Розробка колективного проекту. 
  
  • Проверка ТИЦ