«Інформатика» - підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)
 
 
 
Інформаційні процеси. Комп'ютер як засіб реалізації інформаційних процесів
 
  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі.
  
  1. Повідомлення, дані, інформація, шум. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
  
  2. Інформаційні процеси та системи. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Робота з клавіатурним тренажером». 
  
  3. Комп’ютери та їх різновиди.  
  
  4. Складові комп’ютерів та їх призначення. 
  
  5. Операційна система та її інтерфейс. 
  
  6.  Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними.  
  
  7. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Операції над об’єктами файлової системи».  
  
Цифрові мережеві технології
 
  8. Локальна мережа, використання мережевих папок.
  
  9. Пошук відомостей у мережі Інтернет.  Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті». 
  
  10. Безпечне користування Інтернетом. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.  
  
  11. Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету. 
  
  12. Використання мережі Інтернет для навчання. 
  
Текстовий процесор
 
  13 Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об'єкти текстового документа. 
  
  14. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. 
  
  15. Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Створення та форматування текстового документа за зразком».
 
  
  16. Однорівневі списки. 
  
  17. Додавання зображень із файлу та їх форматування. 
  
  18. Додавання, редагування та форматування таблиць. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Створення текстового документа заданого призначення». 
  
  19. Сторінки документа та їх форматування. 
  
  20. Підготовка документа до друкування. Друкування документа. 
  
Алгоритми і програми
 
  21. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд. 
  
  22. Способи опису алгоритму. 
  
  23. Програма. 
  
  24. Середовище описання і виконання алгоритмів. 
  
  25. Збереження алгоритму у файлі та читання його з файлу. 
  
  26. Базові алгоритмічні структури. 
  
  27. Лінійні алгоритми. Редагування алгоритмів. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури». 
  
  28. Лінійні алгоритми. Редагування алгоритмів. 
  
  29. Алгоритми з розгалуженням. Редагування алгоритмів. 
  
  30. Алгоритми з розгалуженням. Редагування алгоритмів. 
  
  31. Алгоритми з розгалуженням. Редагування алгоритмів. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Складання алгоритмів з розгалуженням». 
  
  32. Алгоритми з повтореннями. Редагування алгоритмів 
  
  33. Алгоритми з повтореннями. Редагування алгоритмів. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Складання алгоритмів з повторенням». 
  
  • Проверка ТИЦ