«Інформатика» - підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
- листа МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році";
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".
Інформаційні процеси та система
 
Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі.
  
  1. Повідомлення, Інформація. Інформаційна процеси. Дані.
  
  2. Інформаційні процеси та системи.  
  
  3. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. 
  
  4. Комп’ютери та їх різновиди.
  
  5. Складові комп’ютерів та їх призначення. 
  
  6. Операційна система та її інтерфейс.
  
  7. Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними.
  
  8. Практична робота «Операції над об’єктами файлової системи»
  
Мережеві технології та Інтернет
 
  9. Локальна мережа, використання мережевих папок.
  
  10. Пошук відомостей у мережі Інтернет та їх критичне оцінювання.
  
  11. Безпечне користування Інтернетом.  
  
  12. Завантаження даних з Інтернету.  
  
  13.Авторське право. 
  
  14. Використання мережі Інтернет для навчання. 
  
  15. Практична робота «Пошук матеріалів в Інтернеті та їх оцінювання» 
  
Опрацювання текстових даних
 
  16. Об’єкти та їхні властивості. 
  
  17. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. 
  
  18. Уведення тексту та його форматування в текстовому процесорі. 
  
  19. Форматування символів і абзаців.  
  
  20. Практична робота «Створення та форматування текстового документа за зразком». 
  
  21. Створення та опрацювання однорівневих списків. 
  
  22. Додавання графічних зображень із файлу та їх форматування. 
  
  23. Додавання, редагування та форматування таблиць. 
  
  24. Сторінки документа та їх форматування.  
  
  25. Підготовка документа до друкування. Друкування документа. 
  
  26. Практична робота «Створення текстового документа заданого призначення». 
  
Алгоритми і програми

  27. Алгоритми.  
  
  28. Способи опису алгоритму. Програма. 
  
  29. Середовище описання і виконання алгоритмів.  
  
  30. Відкривання і редагування проектів у середовищі програмування. 
  
  31. Лінійні алгоритми. Редагування алгоритмів. 
  
  32. Використання різних образів виконавця і різних виконавців у проектах Scratch 2. 
  
  33. Практична робота «Складання і виконання лінійних алгоритмів». 
  
  34. Алгоритми з розгалуженням. Редагування алгоритмів. 
  
  35. Практична робота «Складання алгоритмів з розгалуженням».  
  
  36. Повторення (цикли). Редагування алгоритмів. 
  
  37. Практична робота «Складання алгоритмів з повторенням». 
  
  38. Цикл з передумовою. Редагування алгоритмів. 
  
  39. Практична робота «Складання алгоритмів на цикли з передумовою». 
  
Календарне планування 
"Інформатика 5 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 35 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)