«Інформатика» - підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)
 
 
 
Комп'ютерна графіка
 
  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі.
  
  1. Поняття комп'ютерної графіки.
  
  2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. 
  
  3. Формати файлів растрових і векторних зображень.  
  
  4. Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення».
  
  5. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. 
  
  6.  Побудова зображення з графічних примітивів. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки». 
  
  7. Операції над об’єктами та групами об’єктів. 
  
  8. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора». 
  
  9. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. 
  
Комп’ютерні презентації
 
  10. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
  
  11. Етапи створення презентації. 
  
  12. Вимоги до оформлення комп’ютерної презентації. 
  
  13. Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. 
  
  14. Типи слайдів. 
  
  15. Налаштування показу презентацій. 
  
  16. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Створити презентацію для супроводу виступу або індивідуального перегляду». 
  
  17. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях. 
  
  18. Ефекти зміни слайдів. 
  
  19. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Розв'язувати навчальні задачі з логічним навантаженням шляхом створення візуальних імітацій у середовищі редактора електронних презентацій». 
  
  20. Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. 
  
Алгоритми та програми
 
  21. Поняття про об'єкт у програмуванні. Властивості об'єкта. 
  
  22. Створення програмних об'єктів. 
  
  23. Поняття події. Види подій.
 
  
  24. Програмне опрацювання події. 
  
  25. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Відтворити рух комп'ютерного об'єкта на площині, у тому числі з обминанням перешкод». 
  
  26. Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі. 
  
  27. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження. 
  
  28. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Запрограмувати об’єкту виконати дії після виконання певної умови».
 
  
  29. Вкладені алгоритмічні структури повторення. 
  
  30. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Запрограмувати креслення геометричних фігур із повторюваними елементами». 
  
  31. Розв'язання задачі методом поділу на підзадачі 
  
  32. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота «Створити нескладну комп'ютерну гру, у якій об'єкти «реагують» на події». 
  
  • Проверка ТИЦ