«Інформатика» - підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) 
Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
- листа МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році";
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів". 
 
Комп'ютерна графіка
 
     Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі. 
  
  1. Поняття комп'ютерної графіки.
  
  2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Переваги та недоліки.
  
  3. Формати файлів растрових і векторних зображень.
  
  4. Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення.
  
  5. Практична робота «Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення». 
  
  6. Векторний графічний редактор.  
  
  7. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. 
  
  8. Побудова зображення з графічних примітивів. 
  
  9. Практична робота «Відтворити зображення з використанням засобів векторної графіки».
  
  10. Операції над об’єктами та групами об’єктів. 
  
  11. Створення малюнків з кривих і ламаних. 
  
  12. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.  
  
  13. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. 
  
  14. Практична робота «Створення векторних зображень». 
  
Комп'ютерні презентації
 
  15. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
  
  16. Етапи створення презентації. Вимоги до оформлення комп’ютерної презентації 
  
  17. Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією. 
  
  18. Практична робота «Створити презентацію з різними об’єктами». 
  
  19. Типи слайдів. 
  
  20. Налаштування показу презентацій. 
  
  21. Практична робота «Створити презентацію для супроводу виступу або індивідуального перегляду». 
  
  22. Види анімаційних ефектів, рух об’єктів в презентаціях. 
  
  23. Додавання та редагування ефектів анімації до об’єктів слайда.
  
  24. Ефекти зміни слайдів. 
  
  25. Практична робота «Налаштування ефектів анімації для об’єктів та слайдів презентації». 
  
  26. Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. 
  
  27. Практична робота «Навчальні проекти  у середовищі редактора електронних презентацій».  
  
Алгоритми і програми
 
  28. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта. 
  
  29. Створення програмних об’єктів. 
  
  30. Поняття події. Види подій. 
  
  31. Програмне опрацювання події. 
  
  32. Практична робота «Відтворити рух комп’ютерного об’єкта на площині, у тому числі з обминанням перешкод». 
  
  33. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі. 
  
  34. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження. 
  
  35. Практична робота «Запрограмувати об’єкту виконати дії після виконання певної умови».
 
  
  36. Вкладені алгоритмічні структури повторення. 
  
  37. Практична робота «Запрограмувати креслення геометричних фігур із повторюваними елементами». 
  
  38. Розв'язання задачі методом поділу на підзадачі 
  
  39. Практична робота «Створити нескладну комп’ютерну гру, у якій об’єкти «реагують» на події». 
  
Календарне планування 
"Інформатика 6 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 35 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)