«Інформатика» - підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів


 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 
 
 
     Електронне листування (4 год.)
 
  1. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування.
  
  2. Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Правила електронного листування. 
  
  3. Використання адресної книги. Операції над папками та листами. 
  
  4. Практична робота. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли».

 
     Моделювання (4 год.)
 
  5. Моделі. Типи моделей.
  
  6. Етапи побудови інформаційної моделі. 
  
  7. Практична робота. «Побудова інформаційних моделей у різних програмних середовищах».  
  
  8. Карти знань. Редактор карт знань. Практична робота. «Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань».
 
 
     Алгоритми з повторенням і розгалуженням (8 год.)
 
  9. Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням. 
  
  10. Практична робота 4. «Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch».  
  
  11. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання «якщо – то – інакше».  
  
  12. Алгоритми з розгалуженням.
 
  
  13. Практична робота. «Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch».  
  
  14. Цикли з передумовою. 
  
  15. Практична робота. «Складання та виконання алгоритмів з повтореннями і розгалуженнями в середовищі Scratch».  
  
  16. Урок узагальнення знань з теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням».  
 
     Табличний процесор (8 год.)
 
  17. Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007.
  
  18. Уведення та редагування даних в Calc. Форматування об’єктів електронної таблиці.  
  
  19. Практична робота. «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора».

  
  20. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007. 
  
  21. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007.  
  
  22. Практична робота. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій».  
  
  23. Діаграми в Excel 2007. 
  
  24. Практична робота. «Створення діаграм. аналіз даних, поданих на діаграмі».  
 
     LibreOffice Calc (8 год.)
 
  25. Електронні таблиці. Табличний процесор LibreOffice Calc.
  
  26. Уведення та редагування даних в Calc.  
  
  27. Форматування об’єктів електронної таблиці. 
  
  28. Практична робота. «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора».
 
  
  29. Виконання обчислень у табличному процесорі LibreOffice Calc. 
  
  30. Використання вбудованих функцій у табличному процесорі LibreOffice Calc. 
  
  31. Практична робота. «Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій».  
  
  32. Діаграми в LibreOffice Calc. Практична робота. «Створення діаграм. аналіз даних, поданих на діаграмі».  
 
     Розв’язування компетентнісних задач,виконання навчальних проектів (2 год.)
 
  33. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
  34. Навчальні проекти.  
  
  35. Урок узагальнення знань з теми.  
  • Проверка ТИЦ