«Інформатика» - підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів


 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
- листа МОН України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497  «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів". 
  
     Служби інтернету
 
Поштова служба Інтернету. 
  
Електронна скринька та електронне листування. 
 
  
Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів.
  
Правила електронного листування. 
 
  
Використання адресної книги та списків розсилки. 
  
Етикет електронного листування. 
 
  
Правила безпечного користування електронною скринькою.  
 
  
Практична робота. «Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли».

  
Основні ознаки спаму і фішингу.

 
Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів.

 
Хмарні сервіси.


Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті. Керування спільним доступом до даних.


Онлайн перекладачі. Інтернет речей. 


Практична робота «Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі»


      Опрацювання табличних даних
 
Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі.

  
Поняття електронної таблиці. Табличні процесори та їх призначення.
  
Середовище табличного процесора. 
  
Об’єкти електронних таблиць: аркуш, клітинка, діапазон клітинок.
 

 
Типи даних: числові, грошові, дата, текст, відсотки. 

 
Редагування та форматування електронних таблиць. 

 
Введення, редагування й форматування даних основних типів. 

 
Практична робота «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора». 

 
Обчислення в електронних таблицях. Адресація. Формули. 

 
Практична робота «Обчислення в електронних таблицях». 

 
Автозаповнення та автозавершення. 

 
Відносні, абсолютні, мішані посилання. 

 
Копіювання та переміщення формул. 

 
Поняття про модифікацію формул при копіюванні. 

 
Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей 

 
Практична робота «Побудова моделей у різних програмних середовищах». 

 
Алгоритмізація та програмування у навчальному середовищі Scratch 2
 
Величини. Поняття змінної та її значення. 
  
Розробка діалогових програм.   
  
Лінійні програми. 
  
Арифметичні операції та вирази .
 
  
Практична робота «Введення та виведення даних. Робота із змінними» . 
  
Створення алгоритмів і програм з використанням змінних алгоритмічної структури розгалуження.
  
Створення алгоритмів і програм з використанням змінних алгоритмічної структури повторення. 
  
Практична робота «Створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур»  
  
Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри. 
  
Алгоритмізація та програмування Pascal ABC
 
Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.
  
Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. 
  
Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних.

  
Структура й складові елементи програм, записаних мовою Pascal ABС.
  
Практична робота «Уведення й виведення даних. Діалогові програми» 
  
Поняття змінної і константи. Поняття ідентифікатора. Типи даних у мові Pascal ABS. 
  
Оголошення змінних. Надання змінним значень, вікно введення, оператор присвоювання. Використання змінних.
  
Поняття операції та виразу. Арифметичні, логічні й рядкові операції, а також операції порівняння в мові. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. 
 
  
Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій у мові Pascal ABS. Арифметичні операції. Налагодження програм. 
 

 
Практична робота «Виконання математичних обчислень»
 

Календарне планування 
"Інформатика 7 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 35 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)