«Інформатика» - підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
- листа МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році";
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".
  
Кодування даних та апаратне забезпечення
  
  1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.
  
  2. Кодування символів.
  
  3. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Практична робота. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних.
  
  4. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.
  
  5. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.
  
  6. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота. Конфігурація комп’ютера під потребу.
  
Опрацювання текстових даних
  
  7. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.
  
  8. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.
  
  9. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.
  
  10. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.
  
  11. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.
  
  12. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. 
  
  12.1. Практична робота. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.
  
  13. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
  
  14. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
  
    Створення та публікація веб-ресурсів

  15. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.
  
  16. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.
  
  17. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.
  
  18. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.

  
  19. Практична робота. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.
  
  20. Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.
  
  21. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. 
  
  22. Практична робота. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.
  
  23-25. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
  
    Опрацювання об'єктів мультимедіа

  26. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
  
  27. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.
  
  28. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
  
  29. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

  
  30. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.
  
  31. Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.
  
  32. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.
  
    Алгоритми та програми

  33. Поняття мови програмування. Складові мови програмування. 
  
  34. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
  
  35. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.
  
  36. Практична робота. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.
  
  37. Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.
  
  38. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
  
  39. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.
  
  40. Практична робота. Створення програми з кнопками та написами.
  
  41. Поле, його властивості.
  
  42. Величини (змінні і константи), їхні властивості.
  
  43. Практична робота. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.
  
  44. Налагодження програм.
  
  45. Практична робота. Налагодження готової програми.
  
  46. Величини логічного типу, операції над ними.
  
  47. Величини логічного типу, операції над ними.
  
  48. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
  
  49. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
  
  50. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
  
  51. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.
  
  52. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
  
  53. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.
  
  54. Цикл з лічильником.
  
  55. Цикл з передумовою.
  
  56. Цикл з післяумовою.
  
  57. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
  
  58. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.
  
  59. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.
  
  60. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.
  
  61. Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.
  
    
Розв’язування компетентнісних задач. Виконання проектів

  62. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
  63. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
  64. Розв’язування компетентнісних задач.
  
  65. Розв’язування компетентнісних задач.
  
  66. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.
  
  67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
  
  68. Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. 
  
  69. Захист проекту. 
  
  70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
  

Календарне планування 
"Інформатика 8 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 70 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)