«Інформатика» - підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 
 
Кодування даних
  
  1. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.
  
  2. Кодування символів. 
  
  3. Двійкове кодування. 
  
  4. Практична робота. Розв'язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних. 
  
Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера
  
  5. Архітектура комп'ютера.
  
  6. Пристрої введення та виведення даних.на урок
  
  7. Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп'ютерів.на урок
  
  8. Практична робота. Конфігурація комп'ютера під потребу.на урок
  
  9. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. на урок
  
  10. Стиснення та архівування даних.на урок
  
  11. Практична робота. Архівування та розархівування даних.
  
    Опрацювання текстових даних

  12. Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків.на урок
  
  13. Таблиці в текстових документах. на урок
  
  14. Створення, редагування та форматування графічних об'єктів у текстовому документі. на урок
  
  15. Створення, редагування та форматування спеціальних графічних об'єктів
  
  16. Практична робота. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів.  на урок
  
  17. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах.  на урок
  
  18. Засоби автоматизації створення текстового документа.  на урок
  
  19. Практична робота. Структура документа. Автоматичне створення змісту та покажчиків на урок
  
    Опрацювання об'єктів мультимедіа

  20. Опрацювання об'єктів мультимедіа. на урок
  
  21. Розробка й створення відеофільму.  на урок
  
  22. Практична робота. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.  на урок
  
  23. Розміщення мультимедійних файлів в Інтернеті.
на урок
  
  24. Практична робота. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернетіна урок
  
    Основи подвійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

  25. Комп'ютерні програми та мови програмування.  на урок
  
  26. Події. Обробники подій.  на урок
  
  27. Практична робота. Створення об'єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.  на урок
  
  28. Кнопка.  на урок
  
  29. Напис.  на урок
  
  30. Практична робота. Створення програми з кнопками та написами.  на урок
  
    Алгоритми роботи з об'єктими та величинами

  31. Поле. Величини, сталі і змінні величини. Властивості змінних.  на урок
  
  32. Практична робота. Складання на виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин.  на урок
  
  33. Налагодження проекту.  на урок
  
  34. Практична робота. Налагодження готової програми.  на урок
  
  35. Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції.  на урок
  
  36. Алгоритми з розгалуженнями.  на урок
  
  37. Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі.  на урок
  
  38. Цикл з лічильником.  на урок
  
  39. Цикл з передумовою.  на урок
  
  40. Практична робота. Складання та виконання проектів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.  на урок
  
  41. Відображення графічних об'єктів засобами мови програмування.  на урок
  
  42. Практична робота. Сладання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.  на урок
  
    
Опрацювання числових даних

  43. Абсолютні, відності та мішані посилання. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.  на урок
  
  44. Практична робота. Розв'язування задач на обчислення.  на урок
  
  45. Призначення й використання математичних, статичних, логічних функцій табличного процесора.  на урок
  
  46. Створення та налагодження діаграм різного типу.  на урок
  
  47. Практична робота. Використання математичних, логічних,  та статичних функцій табличного процесора Побудова діаграм на урок
  
  48. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.  на урок
  
  49. Проміжні підсумки. Умовне форматування.  на урок
  
  50. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Умовне форматування.  на урок
  
    
Розв'язування компетентнісних задач, виконання навчальних проектів

  51. Розв'язування компетентнісних задач.  на урок
  
  52. Навчальні проекти.  на урок
  
  • Проверка ТИЦ