«Інформатика» - підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів


 
Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

«Інформатика»

підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Календарно-тематичне планування складене відповідно до:
- чинної програми, яка затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804;
- листа МОН України від 11.08.2020 №1/9-430 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році";
- листа МОН України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".
  
     Програмне забезпечення та інформаційна безпека
 
1. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. 
  
2. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Резервне копіювання даних. Операції над архівами. Практична робота. Архівування та розархівування даних. 
  
3. Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних. 
  
4. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. 
  
5. Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти. Захист від спаму. 
  
6. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних. 
  
7. Практична робота. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера. 
  
     3D-графіка
 
8. Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації. 
  
9. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.
  
10. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, обертання об’єктів.
  
11. Групування, вирівнювання, копіювання та клонування об’єктів. 
  
12. Екструдування форми об’єкта 
  
13. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури 
  
14. Текстові об’єкти та їх редагування 
  
15. Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації. 
  
16. Рендеринг тривимірної сцени. 
  
17. Поняття про 3D-друк. 
  
     Опрацювання табличних даних
 
18. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.
  
19. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Практична робота. Розв’язування задач на обчислення. 
  
20. Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.
  
21. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.
  
22. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.
  
23. Практична робота. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування. 
  
24. Упорядковування даних у таблицях. 
  
25. Автоматичні та розширені фільтри. 
  
26. Проміжні підсумки. Умовне форматування.  Експорт та імпорт електронних таблиць 
  
27. Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. 
  
28. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора. 
  
39. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
30. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
31. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
32. Захист навчальних проектів. 
  
     Бази даних. Системи керування базами даних
 
33. Поняття бази даних.
  
34. Поняття систем керування базами даних, їх призначення. 
  
35. Реляційні бази даних, їхні об’єкти. 
  
36. Ключі й зовнішні ключі. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку. 
  
37. Створення таблиць. 
  
38. Введення і редагування даних різних типів. 
  
39. Впорядкування, пошук і фільтрування даних. 
  
40. Запити на вибірку даних. 
  
41. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
42. Захист навчальних проектів. 
  
     Алгоритми та програми
 
43. Табличні величини. 
  
44. Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле». 
  
45. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента. 
  
46. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням. 
  
47. Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням. 
  
48. Практична робота. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування. 
  
49. Практична робота. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування. 
  
50. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. 
  
51. Візуалізація елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів. 
  
52. Визначення теми програмного проекту 
  
53. Розробка та тестування програмного рішення 
  
54. Розробка та тестування програмного рішення 
  
55. Збір та аналіз відгуків користувачів програми 
  
56. Підготовка звіту та презентації проекту. 
  
57. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
58. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
59. Розв’язування компетентнісних задач. 
  
60. Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту; розподіл ролей і планування колективної діяльності. 
  
61. Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання результатів навчального проекту. 
  
62. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
63. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
64. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
65. Табличні величини.Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
66. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
68. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів. 
  
69. Захист навчальних проектів. 
  
70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік. 
  

Календарне планування 
"Інформатика 9 клас" 
за підручником Ривкінда (нова програма - 70 годин)
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)